Aliance pro podporu recyklace

SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ DODAVATELSKÝM ŘETĚZCEM
Vytvořit nové ze starého. Na Alianci pro podporu recyklace se scházejí zainteresované strany ze všech oblastí oběhového hospodářství. Společně vytvářejí rozhraní pro vývoj praktických a spotřebitelsky orientovaných řešení pro recyklovatelné obaly. Také zvyšujeme používání recyklátů v obalech a to nejenom prostřednictví moderních recyklačních technologií.

O nás

Důvody naší spolupráce

Množství odpadu stále narůstá. Jedno řešení spočívá v recyklaci starých obalů na nové obaly. Ale část obalů a to jsou obaly na trhu obvyklé, nejsou recyklovatelné. Navzdory rostoucí spotřebě, spotřebě zdrojů a velkému množství odpadu nejsou v současné době opakovaně použitelné plasty, tedy recykláty, dostupné v dostatečném množství pro výrobu obalů. Za účelem zvýšení recyklovatelných obalů vznikla Aliance pro podporu recyklace.  

Naše mise

Vyzdvihujeme a propagujeme skvělé, udržitelné obalové myšlenky, které chrání produkty a tím často zdraví spotřebitelů. Tedy to nejzranitelnější a nejdůležitější. Udržitelné pro nás znamená obaly udržitelné ekonomicky, enviromentálně i sociálně.

Naše vize

Ukazujeme, že ve vyšším zájmu se dokáže spojit nejenom konkurence, ale i celý dodavatelský řetězec. Ukazujeme významnou roli obalů a to zejména teď, kdy spotřeba produktů stoupá a tím i spotřeba obalů.

Naše hodnoty

Podporujeme udržitelné a bezpečné varianty obalů, které snižují zhoršování životního prostředí, udržují produktivitu v čase a podporují ekonomickou životaschopnost produktů, které ochraňují. A to je ta nejdůležitější funkce obalů.

Klíčové slovo recyklát

Recyklační odpad, nebo také recyklát, je materiál, který je opětovně použitý po jeho původním užití. Recyklace je proces, při kterém se recyklát zpracovává do nového produktu nebo slouží jako surovina pro výrobu nových produktů. Recyklace může pomoci snížit spotřebu přírodních zdrojů, zmenšit produkci odpadu a snížit emise skleníkových plynů, což může přispět k ochraně životního prostředí.

0

Optimální volbou při výrobě obalů je použití jediného druhu materiálu, tzv. monomateriálu

0 %

odpadů z obalů bylo zrecyklováno a využito energetickým využitím v Česku v roce 2021

Společně recyklovat – společně vytvářet hodnoty

Recyklujte odpad jako surovinu - jako řešení

Více udržitelnosti, méně obalového odpadu, efektivnější recyklace – na základě vlastní odpovědnosti, přání spotřebitelů a legislativy se společnosti stále více zapojují do oběhového hospodářství. To mimo jiné přispívá ke stále ekologičtějšímu nákupnímu chování a zákonným požadavkům, jako je zákon o obalech. Například od roku 2025 by se měly plastové lahve do velikosti tří litrů skládat alespoň ze čtvrtiny z recyklátu a do roku 2030 by měl podíl stoupnout na 30 procent.

Řekli o nás

Společně s našimi dodavateli hledáme obaly s ohledem na jejich environmentální dopady. K udržitelnému přístupu motivujeme také zákazníky, ať už jde o možnost nákupu potravin i drogerie bez obalu, znovupoužitelné tašky či sáčky a další aktivity.

Natália Kadeřávková
Albert

V Bille jsme se zavázali k tomu, že do roku 2030 budeme všechny naše výrobky balit do obalů, které jsou recyklovatelné, znovupoužitelné nebo biologicky rozložitelné. Víme, že nás ještě čeká dlouhá cesta k naplnění tohoto závazku. Věříme, že klíč k tomuto úkolu leží v mezioborové spolupráci a sdílení dobré praxe.

Šimon Fiala
BILLA Česká republika

Pouze obaly designované tak, aby byly co nejvhodnější k efektivní recyklaci, mohou být skutečně cirkulární. My v Danone jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné začít s cirkulární transformací co nejdříve, a do takové systémové změny je nezbytné zapojit co nejvíce partnerů. Proto vnímáme členství v Alianci pro podporu recyklace jako další důležitý krok v dosažení skutečné udržitelnosti obalů, které uvádíme na český trh.

Ivan Holub
Danone

Greiner jde jako rodinná firma s více jak 150 letou tradicí již dlouhodobě cestou udržitelnosti a šetrnosti. Snižování množství materiálu, energie, využívání recyklátu a obnovitelné elektřiny či neustálé zefektivňování procesů. Je potřeba klást si vysoké cíle. Spolupráce s Aliancí je dalším krokem k opravdové udržitelnosti, která je pro nás tím jediným správným směrem. Chceme pomoci, aby obaly byly více udržitelné a hlavně aby přispívaly k udržitelné společnosti.

Ivo Benda
greiner packaging slušovice

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s Obalovým institutem Syba a společně připravit platformu pro spolupráci a sdílení zkušeností, co se týká obalové problematiky. Jsme dále připraveni podporovat aktivity členů ECR a přinášet zajímavá řešení a postupy nejlepší zahraniční praxe v rámci spolupráce ECR Community a World Packaging Organization.

Tomáš Martoch
GS1 Czech Republic

Přechod na snadno recyklovatelné obaly je důležitý krok tím správným směrem. Aliance ho českým firmám usnadní. S jednoznačnou identifikací obalů a sdílením obalových dat jim pomohou standardy GS1. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tato data jsou mimořádně důležitá pro plnění cílů udržitelnosti. Využitelná jsou napříč celým dodavatelským řetězcem.

Tomáš Tlučhoř
GS1 Czech Republic

Spotřebitelé by se měli objektivně dozvědět, co je podle dostupných odborných znalostí z hlediska obalů pro náš konzumní svět nejpřijatelnější a nejšetrnější. Jistě sem nepatří lobby výrobců obalů s cílem pouze prodat. Je to i mojí motivací být součástí tohoto projektu.

Michal Škoda
Hollandia

Využívání monomateriálů vede k usnadnění recyklace a tím zvyšuje šanci následného využití recyklovaných obalových materiálů.

Iva Werbynská
Obalový Institut Syba

Udržitelné balení zboží se postupně stává jednou z priorit celé společnosti. Roste počet spotřebitelů, kteří se zamýšlejí nad obalem, ve kterém si výrobek kupují a současně přibývají výrobci, pro které je následná recyklace obalů důležitým faktorem při rozhodování, jak výrobek zabalit. Protože se v každé zemi používají odlišné technologie recyklace obalů, tak obaly, které se recyklují dobře v jedné zemi, mohou být problematické v jiné. Tady vidím velký přínos Aliance, která ukazuje cestu českým výrobcům, které obaly je vhodné z hlediska recyklace používat, a kterým se raději vyhnout.

Pavel Hampejs
Siko

Ve společnosti Smurfit Kappa se primárně zaměřujeme na REDUCE, což znamená snižování množství použitých obalových materiálů. Naším cílem je zabalit produkt našeho klienta tak, aby byl zajištěn potřebný výkon krabice, avšak s použitím menšího množství papíru, lepenky nebo papírových vláken. S hrdostí se také účastníme Aliance, která podporuje další klíčové kroky směřující k udržitelnějšímu obalovému hospodářství, a to zejména RECYCLE.

Jan Kaprhál
Smurfit Kappa

Jde o ekologickou aktivitu, která na rozdíl od mnohých jiných rádoby zelených aktivit, dává smysl. Péče o komunitu včetně životního prostředí je jedním ze základních principů družstevnictví, a proto COOP podporuje snahu o to, aby se pro balení potravin i ostatních výrobků používaly materiály, které jsou dobře recyklovatelné.

Pavel Březina
Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Spotřebitelé by se měli objektivně dozvědět, co je podle dostupných odborných znalostí z hlediska obalů pro náš konzumní svět nejpřijatelnější a nejšetrnější. Jistě sem nepatří lobby výrobců obalů s cílem pouze prodat. Je to i mojí motivací být součástí tohoto projektu.

Michal Škoda
Hollandia

Greiner jde jako rodinná firma s více jak 150 letou tradicí již dlouhodobě cestou udržitelnosti a šetrnosti. Snižování množství materiálu, energie, využívání recyklátu a obnovitelné elektřiny či neustálé zefektivňování procesů. Je potřeba klást si vysoké cíle. Spolupráce s Aliancí je dalším krokem k opravdové udržitelnosti, která je pro nás tím jediným správným směrem. Chceme pomoci, aby obaly byly více udržitelné a hlavně aby přispívaly k udržitelné společnosti.

Ivo Benda
greiner packaging slušovice

Udržitelné balení zboží se postupně stává jednou z priorit celé společnosti. Roste počet spotřebitelů, kteří se zamýšlejí nad obalem, ve kterém si výrobek kupují a současně přibývají výrobci, pro které je následná recyklace obalů důležitým faktorem při rozhodování, jak výrobek zabalit. Protože se v každé zemi používají odlišné technologie recyklace obalů, tak obaly, které se recyklují dobře v jedné zemi, mohou být problematické v jiné. Tady vidím velký přínos Aliance, která ukazuje cestu českým výrobcům, které obaly je vhodné z hlediska recyklace používat, a kterým se raději vyhnout.

Pavel Hampejs
Siko

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s Obalovým institutem Syba a společně připravit platformu pro spolupráci a sdílení zkušeností, co se týká obalové problematiky. Jsme dále připraveni podporovat aktivity členů ECR a přinášet zajímavá řešení a postupy nejlepší zahraniční praxe v rámci spolupráce ECR Community a World Packaging Organization.

Tomáš Martoch
GS1 Czech Republic

Přechod na snadno recyklovatelné obaly je důležitý krok tím správným směrem. Aliance ho českým firmám usnadní. S jednoznačnou identifikací obalů a sdílením obalových dat jim pomohou standardy GS1. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tato data jsou mimořádně důležitá pro plnění cílů udržitelnosti. Využitelná jsou napříč celým dodavatelským řetězcem.

Tomáš Tlučhoř
GS1 Czech Republic

Pouze obaly designované tak, aby byly co nejvhodnější k efektivní recyklaci, mohou být skutečně cirkulární. My v Danone jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné začít s cirkulární transformací co nejdříve, a do takové systémové změny je nezbytné zapojit co nejvíce partnerů. Proto vnímáme členství v Alianci pro podporu recyklace jako další důležitý krok v dosažení skutečné udržitelnosti obalů, které uvádíme na český trh.

Ivan Holub
Danone

Využívání monomateriálů vede k usnadnění recyklace a tím zvyšuje šanci následného využití recyklovaných obalových materiálů.

Iva Werbynská
Obalový Institut Syba

Jde o ekologickou aktivitu, která na rozdíl od mnohých jiných rádoby zelených aktivit, dává smysl. Péče o komunitu včetně životního prostředí je jedním ze základních principů družstevnictví, a proto COOP podporuje snahu o to, aby se pro balení potravin i ostatních výrobků používaly materiály, které jsou dobře recyklovatelné.

Pavel Březina
Svaz českých a moravských spotřebních družstev

V Bille jsme se zavázali k tomu, že do roku 2030 budeme všechny naše výrobky balit do obalů, které jsou recyklovatelné, znovupoužitelné nebo biologicky rozložitelné. Víme, že nás ještě čeká dlouhá cesta k naplnění tohoto závazku. Věříme, že klíč k tomuto úkolu leží v mezioborové spolupráci a sdílení dobré praxe.

Šimon Fiala
BILLA Česká republika

Společně s našimi dodavateli hledáme obaly s ohledem na jejich environmentální dopady. K udržitelnému přístupu motivujeme také zákazníky, ať už jde o možnost nákupu potravin i drogerie bez obalu, znovupoužitelné tašky či sáčky a další aktivity.

Natália Kadeřávková
Albert

Cirkulární ekonomika: Recyklujte odpad jako surovinu - jako řešení

Více udržitelnosti, méně obalového odpadu, efektivnější recyklace – na základě vlastní odpovědnosti, přání spotřebitelů a legislativy se společnosti stále více zapojují do oběhového hospodářství. To mimo jiné přispívá ke stále ekologičtějšímu nákupnímu chování a zákonným požadavkům, jako je zákon o obalech. Například od roku 2025 by se měly plastové lahve do velikosti tří litrů skládat alespoň ze čtvrtiny z recyklátu a do roku 2030 by měl podíl stoupnout na 30 procent. „Akční plán pro oběhové hospodářství“ Evropské komise také uvádí věci do pohybu v otázce recyklace na evropské úrovni. Důležitým základem pro to je: dostatek dostupného recyklátu jako suroviny pro obaly. 

Poznejte projektový tým

Zahrnuje zástupce z maloobchodu, průmyslu spotřebního zboží, výrobců obalů, výrobců obalových materiálů, recyklačních společností, provozovatelů třídíren a dalších společností. Tým je mimo jiné zodpovědný za strategickou orientaci, přijímání nových členů a také za nová témata.

Natália Kadeřávková

Albert

Quality Manager EBF&PI

Jan Daňsa

Alpla

Šimon Fiala

BILLA Česká republika

Sustainability Manager

Ivo Benda

greiner packaging slušovice

jednatel

Tomáš Martoch

GS1 Czech Republic

Senior Manager ECR

Tomáš Tlučhoř

GS1 Czech Republic

Ředitel datových služeb

Iva Werbynska

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Obalová legislativa
Obalová řešení
Udržitelnost ekologická i ekonomická
Majitelka a jednatelka v Obalovém institutu SYBA

Pavel Komůrka

Orkla

Packaging innovation
co-ordinator

Petr Baudyš

Penny Market

Ředitel kontroly kvality

Pavel Hampejs

Siko

Supply Chain Director

Jan Kaprhál

Smurfit Kappa

Marketing & Innovation Manager

Jaroslav Vodáček

Tesco Stores

CE lead packaging manager

Lenka Nejedlová

Unilever