O Alianci

Aliance pro podporu recyklace je společenství firem, organizací a jednotlivců, kteří se spojili s cílem podpořit recyklaci v České republice. Naše aliance vznikla v roce 2022 jako reakce na stále narůstající problém s odpady a nedostatečnou separací a recyklací v ČR.

Naše cíle jsou ambiciózní a zároveň praktické. Chceme podpořit vytvoření stabilního a efektivního systému recyklace odpadů v ČR, který bude zahrnovat všechny typy odpadů a bude šetrný k životnímu prostředí. Zároveň se snažíme zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a motivovat lidi k aktivnímu zapojení.

Naši členové zahrnují výrobce a distributory obalů a výrobků, společnosti specializující se na recyklaci a zpracování odpadů, odborné instituce a nevládní organizace, kteří se zajímají o ekologii a udržitelný rozvoj. Společně se snažíme nalézt inovativní řešení a podpořit spolupráci mezi různými sektory.

Aliance pro podporu recyklace usiluje o to, aby recyklace byla základem odpadového hospodářství v ČR a aby byla efektivní, ekonomická a ekologicky šetrná. Chceme, aby byla recyklace v Česku dostupná pro všechny obyvatele, aby byla snadno proveditelná a aby přispívala k udržitelnému rozvoji celé země.

Pokud sdílíte naše cíle a rádi byste se zapojili, neváhejte nás kontaktovat a připojte se k naší alianci. Společně můžeme podpořit recyklaci a přispět k lepšímu životnímu prostředí.


Množství odpadu stále narůstá. Jedno řešení spočívá v recyklaci starých obalů na nové obaly. Ale část obalů a to jsou obaly na trhu obvyklé, nejsou recyklovatelné. Navzdory rostoucí spotřebě, spotřebě zdrojů a velkému množství odpadu nejsou v současné době opakovaně použitelné plasty, tedy recykláty, dostupné v dostatečném množství pro výrobu obalů. Za účelem zvýšení recyklovatelných obalů vznikla Aliance pro podporu recyklace.  

Návrhy obalů pro recyklaci

GLOBÁLNÍ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE „NÁVRHŮ OBALŮ PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“

(18,9 MB, .pdf)

Stáhnout

Aliance na podporu recyklace je skupina organizací a jednotlivců, kteří spolupracují na podporu recyklace a snižování produkce odpadu. Cílem Aliance je posílit a rozšířit recyklační programy a zvýšit povědomí veřejnosti o významu recyklace. Aliance působí na národní úrovni a zahrnuje různé typy organizací, jako jsou vlády, podniky, neziskové organizace a jednotlivci. Aliance na podporu recyklace přispívá k ochraně životního prostředí a snížení spotřeby přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklačních programů a snižování produkce odpadu.