Historie

2021

ECR Austria vytvořila prvotní návrh společného postupu- Packaging Design for Recycling v podobě široké shody celého odvětví

2022

Na základě zkušeností ECR Austria byl vytvořen globální průvodce obalovým designem ve spolupráci ECR Community a WPO

květen 2022

Česko-Slovenská Iniciativa ECR a Obalový institut Syba uzavírají dohodu o spolupráci

2022

Překlad globálního průvodce do češtiny

2023

Vzniká Aliance pro podporu recyklace

2023

Vzniká český lokální průvodce