Ambasadoři

Jednotlivé obalové kategorie reprezentují kromě členů projektového týmu ambasadoři - významní lidé svého oboru.

Role ambasadora v Alianci pro podporu recyklace je zaměřena na prosazování a podporu udržitelných a ekologicky šetrných postupů v oblasti recyklace. Ambasador, který byl jmenován k této roli, by měl mít odborné znalosti a vášeň pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Jeho úkolem je představit a prosadit iniciativy spojené s recyklací. Ambasador působí aktivně v rámci sektoru / kategorií výrobků pro podporu společných principů obalové politiky s důrazem na podporu recyklace a využívání recyklovaných materiálů jako suroviny.

 

Zde je několik klíčových aspektů role:

  • Propagace osvěty - Ambasador pro podporu recyklace by měl aktivně propagovat osvětu a informování o významu recyklace a jejích výhodách. To může zahrnovat veřejné projevy, účast na konferencích a setkáních, psaní článků a poskytování rozhovorů médiím. Cílem je zvýšit povědomí a porozumění obyvatelstva i vlád o důležitosti a praktických aspektech recyklace.
  • Podpora výzkumu a inovací - Podpora výzkumu a vývoje nových technologií a postupů v oblasti recyklace. 
  • Spolupráce napříč trhem - To může zahrnovat sdílení osvědčených postupů, aktivní spolupráce. 
  • Jednání - Ambasador by měl využívat své dovednosti k vyjednávání a prosazování společných cílů a zájmů v oblasti recyklace.

 

Ambasador v Alianci pro podporu recyklace má tedy klíčovou roli při prosazování udržitelných a ekologicky šetrných postupů v oblasti recyklace. Jeho práce spočívá ve zvyšování povědomí, podpoře spolupráce, jednání a prosazování inovací v této oblasti. 

Ambasadoři

Radek Mádr

Ball Beverage Packaging Czech Republic

Managing director

Ivan Holub

Danone

Michal Škoda

Hollandia

jednatel

Ing. Jan Teplý

Madeta

obchod, marketing, nákup

Ing. Josef Hantsch

MASO UZENINY POLIČKA

obchodní ředitel

Martin Krystián

Olma

generální ředitel

Pavel Březina

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Předseda představenstva

Tereza Alvarez Sone

VAFO PRAHA

Marketing Manager