ECR komunita

Co je ECR?

Česko-Slovenská Iniciativa ECR byla založena v lednu 2001 jako společná, neutrální platforma s cílem propagovat spolupráci a využívání osvědčených metod a postupů, sdílet příklady nejlepší praxe a podporovat další vzdělávání odborníků v rámci celého sektoru.

Poslání ECR

Iniciativa ECR (Efficient Consumer Response) je společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Jejím hlavním úkolem je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Principem činnosti ECR je intenzívní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v odvětví obchodu a logistiky.

 

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Přístup na valnou hromadu mají všichni členové spolku. Koná se jedenkrát ročně. Organizace valné hromady bývá spojena s Výroční konferencí ECR, společným setkáním členů, na které představujeme výsledky aktivit za minulé období a plánované aktivity a projekty.

Poradním orgánem spolku je Předsednictvo. V aktuální podobě je Předsednictvo 4 členné a složení je v poměru 2 zástupci obchodu a 2 zástupci výrobců. V současnosti je složené ze zástupců společností Albert a Makro C&C na straně obchodu a Nestlé a Unilever na straně výrobců.

Výbor spolupředsedajících je kolektivním statutárním orgánem spolku. Jeden ze spolupředsedajících zastupuje zájmy obchodu a jeden zájmy výrobců / dodavatelů.

Stálá kancelář – zajišťuje běžných chod spolku a veškeré administrativní, finanční a organizační úkoly. Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 Czech Republic.

Pracovní skupiny – hlavní činnost ECR je realizována ve společných týmech, do kterých členové delegují své zástupce na základě odbornosti.

 

Pro více informací o komunitě ECR kontaktujte:

Tomáš Martoch

GS1 Czech Republic

Senior Manager ECR