Proč se připojit

Existuje mnoho důvodů, proč by se organizace nebo jednotlivci mohli rozhodnout připojit k Alianci pro podporu recyklace

  • Podpora recyklace přispívá k ochraně životního prostředí a snížení spotřeby přírodních zdrojů.
  • Účast v Alianci může pomoci organizaci nebo jednotlivci získat povědomí o nejnovějších trendech a dobrých praktikách v oblasti recyklace.
  • Připojením se k Alianci se organizace nebo jednotlivci mohou zapojit do snažení o lepší budoucnost a přispět k řešení globálních problémů, jako je klimatická změna a nedostatek přírodních zdrojů.
  • Účast v Alianci může pomoci organizaci nebo jednotlivci získat lepší přístup k informacím a zdrojům pro podporu recyklace.
  • Připojením se k Alianci se organizace nebo jednotlivci mohou stát součástí sítě podobně smýšlejících lidí a spolupracovat s ostatními členy aliance při plánování a realizaci projektů na podporu recyklace.
  • Účast v Alianci může pomoci organizaci nebo jednotlivci zlepšit svou veřejnou image a ukázat své závazky k životnímu prostředí a udržitelnosti.