Recyklace

Společně recyklovat, společně vytvářet hodnoty“ je hlavní zásadou Aliance pro podporu recyklace. Protože spojení ochrany klimatu a zdrojů s dlouhodobým obchodním úspěchem: Taková oběhová ekonomika může uspět pouze tehdy, když všichni zúčastnění v hodnotovém řetězci tahají za jeden provaz. Na Alianci pro podporu recyklace se scházejí zainteresované strany ze všech oblastí oběhového hospodářství. Společně vytvářejí rozhraní pro vývoj praktických a spotřebitelsky orientovaných řešení pro recyklovatelné obaly. Jste také odhodláni zvýšit používání recyklátů v obalech. Přitom využívají moderní recyklační technologie.

 

Recyklace je proces opětovného použití materiálů nebo surovin, které by jinak byly odstraněny jako odpad. Je to jedna z možností, jak můžeme snížit množství odpadu a zároveň snížit spotřebu surovin a energie, která je nutná pro výrobu nových produktů.

 

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme recyklovat různé druhy materiálů a zároveň může mít recyklace mnoho pozitivních dopadů. Například může pomoci snížit množství odpadu, které je ukládáno na skládkách, což může pomoci snížit negativní vliv na životní prostředí. Může také pomoci snížit spotřebu surovin a energie, což může pomoci snížit emise skleníkových plynů a ochránit přírodní zdroje. Recyklace také může pomoci podpořit ekonomiku tím, že vytvoří pracovní místa v odvětvích souvisejících s recyklací.