Hlavní témata

Aby bylo dosaženo cílů Aliance pro podporu recyklace, byly stanoveny 4 hlavní témata

Cílem je usnadnit správu kmenových dat. Za tímto účelem je na národní i mezinárodní úrovni vytvořena jednotná, automaticky zpracovatelná datová základna pro informace o obalech relevantních z hlediska udržitelnosti. Důraz je kladen na obsahové definice a popisy, vytváření technických možností a šíření informací o atributech kmenových dat.

Správa kmenových dat (Master Data Management, MDM) je proces, který zajišťuje integritu, konzistenci a dostupnost klíčových dat v podniku. Tyto klíčové údaje, které jsou považovány za kmenové, se obvykle týkají zákazníků, produktů, položek, skladů a dalších podobných údajů. Cílem správy kmenových dat je sjednotit a standardizovat data v různých systémech a zdrojích, aby se zlepšila jejich kvalita a umožnila lepší analýza a rozhodování. MDM se často používá spolu s Data Governance, aby se zajistila správa dat v organizaci.

Komunikace napříč partnery má podporovat povědomí koncových uživatelů o oběhovém hospodářství a recyklaci.

Cílem zúčastněných společností je ukázat řešení, jak lze do obalů využít více kvalitních recyklátů (různé úrovně kvality) ze sběru domácností a jak lze snížit náklady na recykláty.

Cílem je společně vyvinout strategie pro snižování obalů a zavést vhodná opatření. Za tímto účelem se zaznamenává aktuální stav stávajících tržních řešení a identifikují se inovativní a proveditelné přístupy s cílem alespoň omezit obaly tam, kde se tomu nelze vyhnout.