Příklad z praxe

10.11.2023

Actimel jde do naha

Rádi bychom se podělili o vzrušující případovou studii s názvem "ACTIMEL JDE DO NAHA". Studii připravil náš kolega Ivan Holub, který pečlivě zaznamenal proces transformace našich obalových řešení směrem k větší udržitelnosti.

V rámci Danone, globálního lídra ve výrobě vysoce kvalitních mléčných a rostlinných produktů, dětské výživy a klinické výživy, jsme dlouhodobě hledali cesty, jak naše produkty přiblížit ke konceptu zdravého stravování a specifických výživových potřeb, aniž bychom zatěžovali životní prostředí. Stáli jsme před nelehkým úkolem – jak znovu promyslet naše obalové postupy, které do té doby zahrnovaly materiály jako PS/PP kelímky, HDPE lahve, Tetra Paky, a dokonce i sklo a kovy v našich specializovaných výživových produktech.

Vědomi si důležitosti udržitelnosti a recyklace, jsme přistupovali k obalům z dvojího hlediska: design by měl usnadňovat recyklaci a současně by měly být obaly skutečně recyklovatelné v lokálních podmínkách. Cíle, které jsme si stanovili, vycházely z našeho závazku vůči 'Danone Impact Journey', strategii, která nás motivuje ke snižování naší uhlíkové stopy, minimalizaci používání nových plastů a aktivní účasti na rozvoji recyklačních infrastruktur.

Naše nová cesta směrem k udržitelnosti se projevila v návrhu obalů pro naše lahvičky Actimel. Odebrali jsme PE sleeve a inovativně využili techniku embosování přímo na tělo HDPE lahviček, čímž jsme značně snížili použití plastů. Tento krok byl podpořen výběrem materiálů jako je hliník a papír, které mají lepší udržitelné vlastnosti. Provedení tohoto řešení vyžadovalo důkladné úpravy v našich výrobních procesech, ale díky pečlivému plánování a odhodlání jsme nové balení úspěšně dostali až na pulty obchodů.

Když jsme hodnotili výsledky, nemohla být naše radost větší. Nejenže jsme ve střední a východní Evropě dosáhli úspory plastů ve výši 45 tun, ale také jsme posunuli svou mléčnou divizi směrem k větší udržitelnosti. Actimel, jako jedna z našich vlajkových lodí, nyní představuje příklad inovace a závazku k omezení dopadu na životní prostředí. Tento projekt nám nejenže umožnil splnit stanovená kritéria úspěchu, ale také posílil naši strategii 'Designed for Recycling' (D4R) a naše odhodlání k udržitelnému podnikání.

Kontakt pro novináře:

Ivan Holub

Sustainability Lead CEE

CZ/SK/HU/RO/BG

General Secretary CEE

V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Prague

ivan.holub@danone.com

www.danone.cz

Případová studie Actimel

(196,57 KB, .pdf)

Stáhnout