Tisková zpráva

Aliance pro podporu recyklace představuje první případové studie a úspěšné projekty

08.12.2023

Praha, 8. prosince 2023 - V rámci tiskové konference dne 8. prosince představili členové nově vzniklé Aliance pro podporu recyklace své rozsáhlé plány a aktivity zaměřené na podporu a rozvoj recyklace v České republice. Tato událost představuje významný krok vpřed v jejich snaze o zvýšení povědomí a efektivity recyklačních procesů v naší zemi.

Aliance pro podporu recyklace, vedoucí platforma spojující organizace a odborníky zapojené do obalového průmyslu v Česku, si klade za cíl nejen zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a udržitelného využívání zdrojů, ale také aktivně pracovat na inovativních řešeních
a politikách, které mohou vést k efektivnějšímu a šetrnějšímu zacházení s naším životním prostředím.

Důležitá je spolupráce a podpora inovací a nových technologií

Aliance je především o spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce, o inspiraci, o sdílení know-how. Toto vše směřuje ke společnému cíli. Udržitelnému dodavatelskému řetězci,“ říká Iva Werbynská, zakladatelka a generální ředitelka APPR a Obalového institutu Syba. Další kroky nově založené instituce povedou ke spolupráci s vládními institucemi za vytvořením podpůrných legislativních rámů, k zapojení dalších stakeholderů a k podpoře inovativních projektů a technologií, které usnadní efektivní recyklaci.

Aliance představuje první případové studie

Aliance pro podporu recyklace, která stojí v čele snah o zlepšení recyklačních praxí v České republice, zveřejňuje první studie, jež jsou výsledkem pečlivého výzkumu. Předcházely tomu rozsáhlé analýzy inovativních a účinných recyklačních iniciativ a postupů, jež byly v naší zemi úspěšně realizovány.

Tyto případové studie představují skutečné příklady úspěchu v oblasti recyklace, které  dokládají potenciál pro pozitivní změny v rámci průmyslu i veřejnosti. Studie jsou zaměřeny na následující klíčové oblasti:

  1. Příklady efektivní recyklace: Zdokumentování úspěšných projektů, které demonstrují efektivní využití zdrojů a inovace v recyklačních procesech.
  2. Podpora udržitelných praktik: Jak mohou společnosti a veřejné instituce přispět k udržitelnější budoucnosti prostřednictvím lepších recyklačních postupů.
  3. Edukace a zapojení komunity: Důležitost osvěty a zapojení komunity v procesu recyklace, a jak tyto aktivity vedou k většímu povědomí a změně chování.

Chytré inovace koncový spotřebitel často nevidí

   „V obalech se skrývá spousta chytrých inovací, které koncový spotřebitel nevidí. Inovace ale řeší problémy a pomáhají lidem i přírodě. Zářným příkladem je obal na medovník, protože je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, a přesto pevnější a bezpečnější. Strašně se mi ten obal líbí,“ komentuje obal na Medovník pro společnost Vizard Jan Kaprhál, Marketing & Innovation Manager společnosti Smurfit Kappa. Obal je určený pro obchodní řetězec Lidl.

Inovace v balení masa směrem k recyklovatelnosti

Maso je pro spotřebitele nutné zabalit, a proto se recyklovatelnost nevyhýbá ani tomuto segmentu. „V BILLE jsme se zavázali, že do roku 2030 budeme naše výrobky balit pouze do obalů, které jsou recyklovatelné, znovupoužitelné nebo biologicky rozložitelné. Už nyní podnikáme praktické kroky, abychom se k tomuto cíli přiblížili. Příkladem je balení masa Vocílka, kde jsme ustoupili od vaniček z černého plastu. Nahradili jsme je monomateriálovými vaničkami z transparentního plastu – které jsou v praxi násobně lépe recyklovatelné – nebo balením flow pack pro mleté maso, které má o 75 % nižší hmotnost,“ vysvětluje obalovou politiku společnosti Šimon Fiala, manažer udržitelnosti BILLA Česká republika.

Obaly na Pierot fungovaly přes 20 let

Obaly na oblíbený jogurt Pierot budou trošku jiné. „I malá změna může mít velké dopady. Důležité je se změnou začít. Obal na Pierot fungoval přes 20 let a samozřejmě panovala obava, jak zákazníci na redesign zareagují. Všechny nás potěšilo, že nejen prvotní reakce na sociálních sítích, ale i následné prodeje ukázaly, že český zákazník je schopen změnu akceptovat, když v ní vidí smysl,“ říká o obalu na populární jogurt Pierot Ivo Benda, jednatel společnosti Greiner Packaging Slušovice.

Recyklace je důležitá i pro obchod

Svaz obchodu a cestovního ruchu navázal s Aliancí důležitou spolupráci. „Recyklovatelnost obalů je pilířem udržitelných cílů obchodníků. Aliance pro podporu recyklace svojí činností významně přispívá ke spolupráci celé hodnotové vertikály, bez které nelze přechod k cirkularitě provést. Proto si partnerství s Aliancí opravdu ceníme,“ uvedla Romana Nýdrle, ředitelka Retail SOCR ČR.

Aliance bude podporovat osvětu a inovace

Aliance pro podporu recyklace se zavazuje k rozšiřování osvěty o důležitosti recyklace a podpoře inovací, které mohou přinést skutečnou změnu. Věříme, že tyto případové studie poskytnou cenný zdroj informací, inspiraci a příklady osvědčených postupů pro všechny zúčastněné strany. „Náš tým je plný energie a je připravený nastoupit do této výzvy. Věříme, že Aliance pro podporu recyklace bude představovat klíčovou sílu v prosazování změn co se týká našeho přístupu k recyklaci a přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace. Využití recyklátů v obalech má mezinárodní význam,“ dodává Iva Werbynská.


Další informace o Alianci pro podporu recyklace a plné verze případových studií naleznete na našem webu www.alianceprorecyklaci.cz.


O Alianci pro podporu recyklace

Aliance pro podporu recyklace je společenství firem, organizací a jednotlivců, kteří se spojili s cílem podpořit recyklaci v České republice. Aliance vznikla v roce 2022 jako reakce na stále narůstající problém s odpady a nedostatečnou separací a recyklací v Česku. Chceme podpořit vytvoření stabilního a efektivního systému recyklace odpadů, který bude zahrnovat všechny typy odpadů a bude šetrný k životnímu prostředí. Zároveň se snažíme zvýšit povědomí
o důležitosti recyklace.

Naši členové zahrnují výrobce a distributory obalů a výrobků, společnosti specializující se na recyklaci a zpracování odpadů, odborné instituce a nevládní organizace, které se zajímají
o ekologii a udržitelný rozvoj. Společně se snažíme nalézt inovativní řešení
 a podpořit spolupráci mezi různými sektory. Aliance pro podporu recyklace usiluje o to, aby recyklace byla základem odpadového hospodářství v ČR a aby byla efektivní, ekonomická
 a ekologicky šetrná. Chceme, aby byla recyklace v Česku dostupná pro všechny obyvatele, aby byla snadno proveditelná a aby přispívala k udržitelnému rozvoji celé země.


O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající se balení. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a využívání obalů a obalových materiálů. Tento institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.


Kontakt na PR zástupce:

Jana Kratochvílová

E-mail: kratochvilova.jana01@gmail.com

Tel: 777 623 873